วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ประวัติวัดไชยวัฒนาราม ย้อนความเป็นมาที่ UNESCO ให้เป็นมรดกโลก!

ประวัติวัดไชยวัฒนาราม แน่นอนว่าประเทศไทยบ้านเรามีมาเกือบ 1000 ปี ซึ่งถ้าจะให้มานั่งอธิบายความเป็นมาคงเล่าไม่จบ แต่วันนี้แอดจะมาพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับวัดวาอาราม ที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน และได้ขึ้นป็นมรดกโลกที่ทาง UNESCO นั้นได้ออกตราประทับไว้เรียบร้อย แน่อนว่าที่นั่นก็คือ วัดในเมืองอยุธยา ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของไทย ที่ไม่ว่าคนไหน หรือคนต่งชาติก็ให้ความนิยมมาเยี่ยมชมความสวยงามเป็นบุญตา ส่วนวันนี้เราจะพูดถึง ประวัติวัดไชยวัฒนาราม วัดที่โด่งดังที่หลายคนรู้จัก

ประวัติวัดไชยวัฒนาราม

ประวัติวัดไชยวัฒนาราม อยุธยา

หากย้อนกลับไปเมื่อช่วงเมื่อ 4 ปีที่แล้ว เราจะจำได้ว่ามีละครเรื่องหนึ่งได้จัดสร้างขึ้นโดยเนื้อเรื่องได้อ้างอิงถึงประวัติศาสตร์ไทยนั่นก็คือเรื่อง บุพเพสันนิวาส และเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำการโปรโมทโบราณสถานของจังหวัดอยุธยามากมายจน ชาวไทยได้ออกมาเที่ยวที่อยุธยากันมากมาย บวกกับใส่ชุดไทยถ่ายรูปจนเต็มไม่หมด  จนทำให้เรานั้นได้รู้ถึงความเป็นมาของ ประวัติวัดไชยวัฒนาราม ภาษาอังกฤษ Wat Chaiwatthanaram มากขึ้นเช่นกัน จากข้อมูลทางประวัติศาสาตร์ที่แอดได้ค้นหามานั้น วัดไชยวัฒนาราม นั้นได้ระบุว่าได้ถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2173 โดยทางสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นบนที่ที่เป็นบ้านเดิมของพระองค์เพื่อเป็นการอุทิศพระราชกุศลถวายให้แก่พระราชมารดาของท่านเอง แต่ทางสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงสันนิษฐานว่าวัดนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะเหนือนครละแวกโดยจำลองแบบมาจากปราสาทนครวัด

ประวัติวัดไชยวัฒนาราม อยุธยา

หลังจากที่ได้ทำการสร้างวัดไชยวัฒนาราม ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนั้นก็ได้ใช้เป็นสถานที่ถวายพระเพลิงศพพระบรมวงศานุวงศ์เกือบทุกพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศสวรรคตก็ได้ถวายพระเพลิงที่วัดนี้เช่นกัน และเมื่อช่วงก่อนที่กรุงแตก เมื่อปี พ.ศ. 2310 วัดไชยวัฒนารามก็ได้ถูกแปลงเป็นค่ายตั้งรับศึก ให้กับเหล่าทหารทั้งหลาย และหลังการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง วัดไชยวัฒนารามก็ได้ถูกปล่อยทิ้งให้ร้างไป

ประวัติวัดไชยวัฒนาราม ภาษาอังกฤษ

และในช่วงนั้นเองก็ได้มีโจรขโมยมาแอบตัดเศียรพระพุทธรูป และมีการรื้ออิฐที่พระอุโบสถ และกำแพงวัดไปขาย และเมื่อมาถึงในช่วงปีพ.ศ. 2530 กรมศิลปากรก็ได้เข้ามาอนุรักษ์เอาไว้ เพื่อเก็บไว้ให้ลูกหลานได้ชื่นชมและได้มีการปรับปรุงเมื่อช่วงปี พ.ศ. 2535 และในปัจจุบันก็มีทีมหน่วยดูและคอยปรับปรุงอยู่เรื่อยๆ